1 februari 2021

De 2021 editie van de T2D

Door jacob

We gaan proberen de 2021 editie van de T2D door te laten gaan. Je zult begrijpen dat in verband met corona een en ander nog onzeker is. Daar waar de maatregelen dit vereisen zullen we de normale gang van zaken wat aanpassen.